free counters

Jul 20, 2009

Pertahankan Kuasa Politik Melayu

Inilah akibat kehilangan kuasa politik, menjadi pelarian di negara sendiri.

Kuasa politik bagi rakyat dinegara demokrasi sangat penting. Kuasa politik menetukan siapa yang berhak untuk memerintah.

Malaysia adalah satu contoh negara demokrasi yang berbilang kaum. Setiap kaum ini berhak menguasai kuasa politik. Berlainan pula dengan negara jiran seperti Indonesia Thailand dan Myanmar dimana kaum lain tidak berhak menguasai kuasa politik.

Orang melayu di Malaysia harus ingat bahawa kuasa politik yang dikuasai oleh melayu hari ini boleh berpindah tangan pada bila2 masa sahaja.

Hari ini, DAP sedang berusaha untuk menghapuskan kuasa politik orang Melayu dengan bantuan PAS dan PKR.

Untuk menyelamatkan kuasa politik melayu, kita kena segera menolak PAS dan PKR.